Je to infarkt!

Jak poznám, že možná právě trpím infarktem myokardu a co s tím dělat?

Příznaky infarktu myokardu

Akutní koronární syndrom/infarkt myokardu se projevuje bolestí na hrudi, ale i některými dalšími příznaky….

Bolest na hrudi

  • bolest na hrudi - svíravá, pálivá, nebo tlaková – je typickým projevem infarktu myokardu
  • někdy se s bolestí na hrudi při infarktu objevuje i bolest vyzařující do paží, do krku či do čelisti

Dušnost

  • náhle vzniklá dušnost je někdy příznakem infarktu myokardu, může být i následkem jiného závažné onemocnění (plicní embolie, pneumothoraxu)

Studený pot, pocity na zvracení, závratě

  • bolesti na hrudi při infarktu myokardu bývají často doprovázené náhlým opocením, pocity závratě či nucením na zvracení

Co dělat, když se objeví příznaky infarktu myokardu?

Co dělat, když se objeví příznaky infarktu myokardu?
Přivolat lékařskou pomoc – volat 155, nebo využít aplikaci Záchranka. Nepanikařit, snažit se o klid, do příjezdu pomoci zůstat na blízku další osoby.

Co dělat, když dojde k srdeční zástavě?
Následkem infarktu myokardu, někdy dokonce i jeho prvním příznakem může být i srdeční zástava. Člověk, který je v bezvědomí (nereaguje na oslovení ani bolestivý podnět) a normálně nedýchá vyžaduje ihned zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR) a přivolání rychlé lékařské pomoci – buď na tel. č. 155, nebo přes aplikaci Záchranka.

Resuscitaci dospělého provádíme stlačováním hrudníku a dýcháním z úst do úst v poměru 30:2.

30 stlačení hrudníku v tempu 100/min. o hloubce 5 cm by mělo být následováno 2 vdechy do úst zachraňovaného. K provedení umělého dýchání je zapotřebí provést záklon hlavy – k němu většinou postačí natažení krku tahem za bradu nemocného.

Necítíme-li se na to, provádět dýchání z úst do úst, nebo to z povahy situaci není možné, provádíme alespoň účinnou masáž hrudníku. U té je nutné vyvarovat se zbytečnému přerušování – přivolání RZP by mělo proběhnout co nejdříve, v případě více zachránců je nutné rozdělit si úkoly (jeden provádí nepřímou srdeční masáž, další zajišťují včasný příjezd lékařské pomoci apod.). Kardiopulmonální resuscitace je fyzicky velmi náročná a nesmí být předčasně ukončena, proto je vhodné se v masáži srdce střídat. Střídání zachránců ale musí proběhnout bez pauzy ve stlačování hrudníku.

Nebojte se poskytnout první pomoc a resuscitovat pacienty v bezvědomí bez normálního dýchání!

Česká republika patří mezi velmoci v poskytování první pomoci laiky. Nebudete-li si při jejím provádění jistí, nebo když budete panikařit, vyškolení operátoři rychlé záchranné služby (tel. 155) vám budou po celou dobu čekání na příjezd zdravotníku poskytovat telefonickou podporu a pomoc.

Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 2023