Je to infarkt!

Asi je to infarkt. Co mám dělat?

Jak postupovat v případě infarktu myokardu

Člověk s akutním infarktem myokardu je v přímém ohrožení života. Zásadním faktorem, který ovlivňuje šanci na přežití, je čas.

Pokud se u vás či vašeho blízkého objeví příznaky infarktu myokardu – především bolest na hrudi, která trvá déle než 10 minut – měli byste vy nebo vaše okolí co nejdříve kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu. ZZS prosím volejte vždy, pokoušet se dojet do nemocnice sám nebo i s pomocí rodiny či blízkých je nebezpečné.

155

Zdravotnická záchranná služba

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

Číslo tísňové linky je vám jistě dobře známé už od školky, ale co když jde na 155 volat i jinak, efektivněji? Instalujte si do svého dotekového telefonu aplikaci Záchranka. Ušetříte čas a práci záchranářům, kteří tak u vás můžou být o to rychleji.

V aplikaci Záchranka najdete nouzové tlačítko, které po stisku odešle na dispečink záchranné služby kraje, v němž se nacházíte, vaši přesnou polohu. Ale nejen to, operátoři na svých obrazovkách uvidí i veškeré další údaje, které si v aplikaci vyplníte. Zdravotní stav, léky, které užíváte, kontakty na osoby blízké, adresu trvalého bydliště, nebo třeba stav baterie telefonu. Dřív, než dojde k telefonickému spojení, které následuje po stisku nouzového tlačítka, budou o vás mít spoustu cenných informací. 

Do příjezdu lékařské pomoci by měl postižený zůstat v klidu, vleže nebo vsedě. Pokud dojde k srdeční zástavě (bezvědomí, zástava dechu, nehmatný puls), měla by být ihned zahájena neodkladná resuscitace. O situaci nejlépe bezprostředně informujte operátora záchranné služby, který vás bude instruovat, jak u postiženého provést nepřímou srdeční masáž.

Jak poskytnout první pomoc?

První pomoc při infarktu myokardu

Cílem první pomoci při infarktu je snížit srdeční námahu na minimumneodkladně zajistit zdravotnickou pomoc.

K nemocnému s podezřením na infarkt myokardu by měl co možná nejdříve dorazit vůz rychlé lékařské pomoci, vybavený mimo jiné EKG k rychlému stanovení diagnózy a defibrilátorem.

Mezitím je třeba:

  • Když je postižený při vědomí, šetrně ho umístěte do polosedu s podloženou hlavou a rameny, pokrčte mu kolena a zajistěte klid.
  • Uvolněte tísnící části oděvu u krku, na hrudníku a v pase.
  • Sledujte dechové a tepové frekvence a úrovně schopnosti reagovat.
  • Ztratí-li postižený vědomí, zajistěte průchodnost dýchacích cest. Pokud je to nutné, resuscitujte ho a uložte do stabilizované polohy.

Jak se infarkt léčí?

Jak se léčí infarkt myokardu

Diagnóza infarktu myokardu se většinou potvrdí již při prvním kontaktu s lékařem po natočení EKG křivky. V případě nejasností jsou většinou v nemocnici doplněny krevní testy, echokardiografické vyšetření selektivní koronarografie, která kromě přesného zobrazení věnčitého řečiště umožní i jednoznačné rozhodnutí o další efektivní léčbě nemocného. Ta je zpravidla dvojí – nefarmakologická a farmakologická.

 

Angioplastika a srdeční operace

Cílem léčby infarktu myokardu je co nejrychlejší obnovení normálního průtoku v postižené věnčité tepně, a to nejlépe v řádu minut až hodin. Nemocného je proto třeba transportovat do specializovaného kardiocentra, které provádí katetrizaci srdce s následným provedením tzv. angioplastiky.

Angioplastika se provádí přístupem (vpichem) přes tepnu na zápěstí nebo stehenní tepnu. Pomocí srdečních cévek a dalšího speciálního instrumentaria je následně možné zprůchodnit uzavřenou nebo zúženou tepnu, rozšířit ji a ve většině případů také zavést koronární stenty, které průchodnost tepny udržují. Při včasném zákroku je takto možná záchrana srdečního svalu nebo zmenšení jeho infarktového ložiska.

U některých nemocných je pak odloženě – na základě znalosti postižení dalších tepen – indikována srdeční operace, která pomocí koronárních bypassů (přemostění) zlepší zásobení ostatního myokardu. Při závažném nálezu a nemožnosti provedení angioplastiky se srdeční operace zpravidla indikuje jako první metoda léčby.