Co je infarkt?

Jak funguje srdce a co se děje, když trpí?

Srdeční svalovina (myokard) potřebuje k přežití a udržení své správné funkce nepřetržitý přísun kyslíku a dalších látek. Ten je zajištěn dostatečným průtokem krve koronárními tepnami, které probíhají po povrchu srdečního svalu. V případě, že dojde k zastavení tohoto průtoku (nebo k jeho zásadnímu omezení), vzniká ischemie, postižená část srdečního svalu přestává plnit svou funkci a začne odumírat. Tento stav je nazýván jako akutní koronární syndrom, případně infarkt myokardu.

Uzávěr koronární tepny a z něj vyplývající akutní koronární syndrom je nejčastěji následkem vytvoření sraženiny (trombu) uvnitř cévy. Sraženina se obvykle neobjevuje ve zdravé koronární tepně, ale vzniká v místě, kde je céva postižena aterosklerozou Co je ateroskleróza?
Ateroskleróza je dlouhodobý zánět cévní stěny, na kterém se podílí mimo jiné vysoký krevní tlak, cholesterolové částice v krvi, vysoké hladiny krevního cukru (glykémie) při diabetu, nikotin a další součásti cigaretového kouře. Ateroskleróza vede ke vzniku plátů uvnitř tepen, které způsobují zhoršení průtoku krve a mohou být i místem vzniku úplného uzávěru cévy.
. Aterosklerotický plát uvnitř cévy způsobuje jednak její zúžení (a tím zhoršené zásobení srdečního svalu krví), jednak se jedná o velmi zranitelné místo, které může prasknout a dát příčinu právě k vytvoření sraženiny a úplného uzávěru tepny.

V okamžiku uzávěru koronární tepny začínají buňky srdeční svaloviny ihned trpět nedostatkem kyslíku a odumírat. Rozvine se silná bolest, srdeční sval v postižené oblasti přestává plnit dobře svou funkci pumpy, může dojít ke vzniku závažných nepravidelností srdečního rytmu (arytmií). Hlavním cílem správné léčby akutního koronárního syndromu je tak co nejrychleji dosáhnout zprůchodnění postižené cévy a obnovení zásobování srdečního svalu krví.

Jaká je funkce srdce?
Srdce se skládá ze čtyř oddílů – dvou síní a dvou komor – oddělených chlopněmi. Funkcí srdečního svalu je především přečerpávat krev a pohánět tak jak krevní oběh v celém těle, tak oběh krve plícemi, kde dochází k jejímu okysličování.

Co je ischemie?
Ischemií máme na mysli stav, kdy buňky trpí nedostatečným přívodem kyslíku a dalších látek. Zároveň dochází k hromadění zplodin jejich metabolismu. Takové buňky (ať už srdečního svalu při infarktu, nebo i jinde v těle – mozku, končetinách apod.) ztrácejí svou funkci a odumírají, čímž zároveň dále poškozují své okolí.

Co je ateroskleróza?
Ateroskleróza je dlouhodobý zánět cévní stěny, na kterém se podílí mimo jiné vysoký krevní tlak, cholesterolové částice v krvi, vysoké hladiny krevního cukru (glykémie) při diabetu, nikotin a další součásti cigaretového kouře. Ateroskleróza vede ke vzniku plátů uvnitř tepen, které způsobují zhoršení průtoku krve a mohou být i místem vzniku úplného uzávěru cévy.

Co je arytmie?
Arytmie znamená porucha srdečního rytmu. Arytmií existuje celá řada. Při akutním koronárním syndromu jsou nejnebezpečnějšími komorová tachykardie a fibrilace komor. Při fibrilaci komor se svalovina srdce pouze velmi rychle chvěje a srdce zcela ztrácí schopnost pumpovat krev – dochází k zástavě oběhu. Takovou arytmii je zapotřebí okamžitě zrušit, např. automatizovaným externím defibrilátorem (AED).

Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 2022