Byl to infarkt.

Návrat do běžného života a dodržování léčby

 

Návrat pacienta po infarktu myokardu do běžného života

V prvních dnech se největší změny dějí uvnitř srdce. Probíhá hojení srdečního svalu, který byl během infarktu nějakou dobu nedokrvený.

Pacient je po dobu minimálně 24–48 hodin monitorován na kardiologickém pracovišti a podávají se mu léky, z nichž některé bude později brát i doma. Jakmile to stav umožňuje, začnou být nemocnému vysvětlována režimová opatření, která by měl po propuštění domů dodržovat.

Sekundární prevence infarktu

Jak předejít druhému infarktu

Cílem sekundární prevence je u každého pacienta po infarktu eliminovat nebo minimalizovat přítomné rizikové faktory recidivy (navrácení) choroby.

Na základě rozsáhlého výzkumu jsou dnes doporučovány farmakologické a nefarmakologické postupy sekundární prevence, u nichž bylo prokázáno, že zlepšují další prognózu nemocného – snižují progresi aterosklerózy (kornatění tepen), zmenšují pravděpodobnost další srdeční příhody a prodlužují život.

Dieta a kontrola hmotnosti
Pokud se zotavujete po infarktu myokardu, měli byste upravit své stravovací návyky podle následujících pravidel:

 • konzumace pestré stravy
 • přizpůsobení celkové energetické hodnoty k prevenci obezity
 • zvýšený příjem ovoce a zeleniny, celozrnných cereálií a chleba, ryb, libového masa a nízkotučných mléčných výrobků
 • náhrada nasycených mastných kyselin (např. živočišné tuky, palmový olej) mono- a polynenasycenými mastnými kyselinami (tj. středomořská dieta bohatá na zeleninu, ovoce, ryby a olivový olej) – nasycené mastné kyseliny by měly tvořit méně než třetinu celkového příjmu tuků; celkový příjem tuků byste měli snížit pod 30 % kalorického příjmu
 • snížení příjmu soli (u osob s vysokým krevním tlakem)

Fyzická aktivita
K časné rehabilitaci po srdečním infarktu je již mnoho let s úspěchem používáno fyzické cvičení. Pravidelná fyzická aktivita vám pomůže ke zlepšení celkové kondice a pocitu vlastního zdraví. Nemocným po infarktu se doporučuje pravidelný aerobní trénink se střední zátěží 30 minut 5× týdně.

Kontrola krevního tlaku
Pravidelně a pečlivě byste měli kontrolovat také svůj krevní tlak. Krevní tlak při měření v ordinaci má být pod 140/90 mmHg, a pokud to nemocný toleruje, dokonce pod 130/80 mmHg. Pro krevní tlak doma by měl být průměr nižší, tedy přinejmenším pod 135/85 mmHg.

Vliv psychických a sociálních faktorů
Mezi rizikové faktory vzniku infarktu patří rovněž psychický stres. Snažte se nevystavovat stresovým situacím. V případě, že se u vás objeví deprese či úzkost, svěřte se svému lékaři, aby byla neprodleně zahájena léčebná opatření.

 

 

Rehabilitace po infarktu

Rehabilitace u pacientů s nekomplikovaným srdečním infarktem

aktivním cvičením vleže se u pacientů začíná již během prvních 24 hodin po hospitalizaci a dále se pokračuje vertikalizací (tj. pomalým uvedením) pacienta do sedu při osobní hygieně a stravě. Druhý den je již pacient vertikalizován do stoje a v následující dny se začíná s chůzí po pokoji. Délka chůze se postupně prodlužuje a také se začíná s nácvikem chůze do schodů.

Pacient by měl před propuštěním z nemocnice zvládnout samostatnou chůzi do schodů alespoň přes dvě patra. Aktivní cvičení by mělo trvat v poslední fázi 25–30 minut. Po nemocničním a individuálním léčebném programu je vhodné rehabilitaci doplnit o lázeňskou léčbu.

Fáze tréninku u pacientů po srdečním infarktu

Každý trénink by měl obsahovat následující fáze:

 1. zahřívací fáze – tzv. warm up, při kterém dochází k prohřátí svalů a přípravě na pohybovou aktivitu; zlepšuje se stabilita a koordinace a eliminuje riziko vzniku arytmií
 2. aerobní aktivita – nejvhodnější jsou aerobní aktivity – chůze, plavání, jízda na kole či rotopedu; doba trvání cvičení se pohybuje okolo 20–30 min
 3. relaxační fáze

Obvykle jsou rehabilitační programy koncipovány na dobu 2–3 měsíců přibližně 3× týdně. Je ale potřeba, aby pacient vyvíjel pohybovou aktivitu s odpovídající intenzitou i v ostatní dny, optimálně 5× týdně.

Důležité odkazy a informace

Zajímavé odkazy pro pacienty po infarktu

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA
Buďte připraveni zachránit (si) život. Instalujte si do svého dotekového telefonu aplikaci Záchranka. Ušetříte čas a práci záchranářům, kteří tak u vás mohou být o to rychleji. V aplikaci Záchranka najdete nouzové tlačítko, které po stisku odešle na dispečink záchranné služby kraje, v němž se nacházíte, vaši přesnou polohu. Ale nejen to, operátoři na svých obrazovkách uvidí i veškeré další údaje, které si v aplikaci vyplníte.

 

Mobilní aplikace VIRTUAL HEART
V aplikaci VIRTUAL HEART najdete další přehledné informace o:

 • příčině a následcích akutního infarktu myokardu
 • intervenční terapii
 • následné medikaci
 • úpravě režimu

Po navolení data narození, začátku léčby a zadání započitatelných doplatků za vaše léky umožňuje také orientační propočet vrácení peněz za doplatky v rámci tzv. ochranného limitu pojišťovny.

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím:

Google Play App Store

Přečtěte si příběhy pacientů


Příběhy pacientů